işyeri sigortası

İşyeri Sigortası

İşyeri Sigortası ile Sadece İşinizi Düşünün...

İşyerinizde güven içinde çalışın! Şimdi işyerinize, en küçük bir zarar bile gelmemesi için Tüm İşyeri Sigortası var.İşyeri Sigortası ile işyerinizi ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan muhteviyatınızı yangın, hırsızlık ve su baskınından; iş durması ve kira kaybına kadar birçok riske karşı güvence altına almak mümkün.

Ekstra Avantajlar
İşyeri Sigortası ile makinelerinizi ve demirbaşlarınızı tamir, bakım veya onarım sebebi ile işyerinizin dışındayken de poliçede belirtilen limitlerle ve şartlarla teminat altına alabilirsiniz.İşyerinde çalışanlara ait eşyalar poliçede belirtilen limit ve şartlarda teminat altına alınabilir. (nakit, her türlü kıymetli evrak ve pul hariç),Yılbaşı ve dini bayramların öncesinde 15 günlük süre içinde sigorta bedelleriniz %10 oranında artırılmış olarak değerlendirilir.Ayrıca poliçede hasar oluşmaması durumunda hasarsızlık indirimleri ile Tüm İşyeri Sigortası'na daha da uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz.
İşyeri Sigortası, işyerinizin ve/veya muhteviyatınızın uğrayacağı doğrudan veya dolaylı maddi zararları, poliçe ve poliçe kitapçığında kapsamlı olarak açıklanan teminat şartları ve limitleri dahilinde, ilgili Genel Şartlara tabi olarak sigorta eder.

İşyeri Paket Poliçesi

Tüm teminatların içeriği, istisnaları, limitleri ve özel şartları poliçe ve poliçe kitapçıklarında belirtilmektedir. Teminatların standart ve opsiyon olup olmaması bazı faaliyet kollarına göre değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki içerik genel bilgilendirme amaçlı olup poliçeden çıkartılmış teminatlar kapsam poliçe kapsamı dışındadır ve poliçe esas alınacaktır.Yangın,Yıldırım, İnfilak Çıkabilecek bir yangında, alevlerin, duman ve isin işyerinizde meydana getireceği zararlar ya da yıldırım düşmesi sonucu uğrayacağınız direkt zararlar ya da doğalgaz veya ısı tesisatının, her türlü gaz tüplerinin, kazanlarının vb. infilakı sonucu meydana getireceği zararlar teminat altındadır.Fırtına, Kar Ağırlığı, Dolu (Bireysel poliçeler için), Yer Kayması Açık alan veya sundruma altındaki muhteviyatlarınız hariç olmak üzere, meydana gelecek zararlar teminat altındadır.
Dahili Su;Bina içindeki temiz veya pis su tesisatınızın, kalorifer kazanı ya da radyatörlerinizin neden olacağı su zararları teminat altındadır.
Kara Taşıtları, Hava Taşıtları, Deniz Taşıtları tarafından işyerinize gelecek zararlar teminat altındadır. Oteller için Deniz Taşıtları Çarpması teminatı standart olarak verilmez. Ek prime tabidir.
Duman;Bacaya bağlı ısıtma ve pişirme cihazlarının kusurlu şekilde çalışması nedeniyle çıkan duman sonucu meydana gelecek zararlar teminat altındadır.
Grev Lokavt Kargaşalık ve Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör.
Enkaz Kaldırma Masrafları;Hasar sonucu ortaya çıkan enkaz kaldırma masrafları poliçede belirtildiği limitle teminat altındadır.
Hırsızlık;Zorlama veya şiddet kullanma yoluyla girilerek eşyalarınızın çalınması vb.zararlar teminat altındadır.
Boya Badana Dekorasyon (Kiracılar için);Kiracının veya Malikin Sorumlulukları
Yangın, İnfilak, Duman, Dahili Su, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör nedeniyle komşularınıza veya kiracı iseniz mal sahibine vereceğiniz, bina ve mallar ile ilgili sorumluluklarınız teminat altındadır.
Kira Kaybı;İşyeri sahibi sigortalının, kiracısından kirasını alamamasından ötürü uğrayacağı kira kaybı yada Kiracı sigortalının, ödemiş olduğu kiranın gün hesabıyla işlememiş müddete isabet eden kısmından doğan kaybı poliçede belirtilen limit ve şartlarla teminat altındadır. Alternatif İşyeri Masrafları İşyeri sahibi sigortalının, geçici ikametgâha ilişkin yapmak zorunda kaldığı makul ölçüdeki masraflar ya da kiracı olan sigortalının, geçici ikametgâha ilişkin yapmak zorunda kaldığı makul ölçüdeki masraflar teminat altındadır.
İş Durması;Yangın sonucu meydana gelecek iş durması nedeniyle oluşacak zarar poliçe ve poliçe kitağçığında belirtilen limit ve şartlarla teminat altındadır.
Hukuksal Koruma,
Riziko Dışındaki Makina ve Demirbaşlar;Makineleriniz, tamir için gönderdiğiniz adreste de temninat altındadır.
Otomatik Değer Artışı Dini Bayramlar ve Yılbaşı öncesinde sigorta bedeliniz otomatik olarak poliçede belirtilen limit ve koşullarla arttırılmaktadır.Cam Kırılması Poliçede belirtilen limitle teminata dahildir.Binaya Sabit Kıymetlerin Hırsızlığı Poliçede belirtilen limitle teminata dahildir.

İşinizin hep rast gitmesi dileğiyle...